Showing: 1 - 1 of 1 Articles
مقابلات

جائزة المحبوب – The Liebster Award

هكذا عرّفها موقع الجائزة: ليبستر تعني باللغة الألمانية (الأحلى، الألطف، الأجمل، الأعز، المحبوب ، المُحبب، الودود، الجذاب، محل التقدير، الفاتن، الحنون، والمرحب به). هل من الصدفة أن تنطبق تلك الصفات على من رشحني للجائزة، فرزت، …